ក្រុមវិចារណកថា

ក្រុមវិចារណកថារបស់ TrucosDescargas ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកកែសម្រួលជំនាញខាងហ្គេមវីដេអូនិងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយផ្តល់នូវការណែនាំនិងការណែនាំជាច្រើនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតទាំងនៅក្នុងហ្គេមនិងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

យើងជាអ្នកស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាហើយយើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកមានទាក់ទងនឹងវា។

ប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាហើយចូលចិត្តលេងហ្គេមវីដេអូទាំងស្រុងយើងចង់អោយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងក្រុម។ លោក​អ្នក​អាច​ប្រើ សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនងនេះ សរសេរមកពួកយើង។

អ្នកកែសំរួល

  • Andy Acosta Goya

    វីដេអូហ្គេមបានសម្គាល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើនជំនាន់របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំជាអ្នកស្រលាញ់បច្ចេកវិទ្យា ដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមល្អម្តងៗ សម្រាប់ការកម្សាន្តប្រកបដោយគុណភាព។