Tîm golygyddol

Mae tîm golygyddol TrucosDescargas yn cynnwys golygyddion sy'n arbenigo mewn gemau fideo a chyfrifiadureg, gan ddarparu cyfres o ganllawiau ac awgrymiadau i gael y canlyniadau gorau mewn gemau a defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol.

Rydyn ni'n caru technoleg, ac rydyn ni yma i'ch helpu chi i ddatrys unrhyw gwestiwn sydd gennych chi amdano.

Os oes gennych gefndir yn y diwydiant technoleg a'ch bod wrth eich bodd yn chwarae gemau fideo yn llwyr, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r tîm. Gallwch ddefnyddio y ffurflen gyswllt hon i ysgrifennu atom.

Golygyddion

  • Andy Acosta Goya

    Mae gemau fideo wedi nodi fy mywyd, fel bywyd llawer o rai eraill o'm cenhedlaeth. Rwy'n hoff o dechnoleg sy'n hoffi mwynhau gêm dda o bryd i'w gilydd am rywfaint o amser hamdden o ansawdd.